#MeetTheArtist Minne Kersten

Tijdens Art Rotterdam treft u het werk van honderden kunstenaars van over de hele wereld. In deze reeks lichten we een aantal kunstenaars uit die bijzonder werk tonen tijdens de beurs.

Minne Kersten, Constant Companion, (stills), 2021, video, 4 kanalen, 7.48 min (loop), courtesy: Annet Gelink Gallery.

Minne Kersten werkt op het snijvlak van kunst en literatuur en is gefascineerd door de relatie tussen beeld en het geschreven woord. Ze rondde een bachelor af in Beeld & Taal aan de Gerrit Rietveld Academie en een residentie aan het prestigieuze instituut De Ateliers in Amsterdam. Ze studeerde ook een jaar kunstgeschiedenis en nam deel aan het Slow Writing Lab, een postdoctoraal traject van het Nederlands Letterenfonds, dat gericht is op creatief schrijven. De literaire achtergrond van de kunstenaar komt tot uiting in grootschalige installaties, video’s, sculpturen en tekeningen, die onderdeel zijn van een fictieve belevingswereld. Naast haar beeldende kunstpraktijk schrijft Kersten ok gedichten en essays.

De werken en beeldtaal van de kunstenaar komen voort uit een diepgeworteld verlangen om verhalen te vertellen en functioneren in zekere zin als ondersteuning voor die verhalen. Soms vertellen de sculpturale decors hun eigen verhaal. Chaos, verval en deconstructie worden benadrukt door het veelvuldige gebruik van natuurlijke materialen en bouwmaterialen. De dierlijke of menselijke figuren in haar narratieven verhouden zich vaak op onverwachte manieren tot elkaar en soms is er sprake van absurdistische of griezelige elementen. Werkelijkheid en verbeelding lijken in de werken van Kersten naadloos in elkaar over te lopen.

Rouw en verlies zijn daarbij terugkerende thema’s. De kunstenaar heeft veel onderzoek gedaan naar de symboliek en mythologie rondom rouw en verlies in de schilderkunst, beeldhouwkunst en cinema. Die worden vaak gesymboliseerd door zwarte vogels, met soms mythologische connotaties. Onlangs maakte ze het videokunstwerk ‘Constant Companion’ (2021) in een kapel in Hoorn, waarin de hoofdrol gereserveerd is voor een raaf. Kersten filmt de vogel dicht op de veren terwijl hij zijn omgeving verkent. Vier uur aan materiaal werden daarvoor teruggebracht naar zes minuten.

Kersten is ook geïnteresseerd in de manieren waarop mensen zich verhouden tot architecturale structuren en hun directe woonomgeving. Ze analyseert ruimtes als psychologische constructen en refereert daarbij aan theorieën als de Stone Tape-theorie en plaatsgebonden geheugen (place memory), die onder meer stellen dat bepaalde ruimtes permanent beïnvloed worden wanneer er emotionele of traumatische gebeurtenissen plaatsvinden.

Later dit jaar zal haar werk te zien zijn in The Studio reeks in het Bonnefanten Museum in Maastricht, een speciale, kleinschalige solotentoonstelling voor jonge kunstenaars. Kersten toont haar werk dit jaar bovendien ook in The Living Art Museum in Reykjavik. Ze sleepte naast de bijdrage van het Mondriaan Fonds ook verschillende andere subsidies en toelagen in de wacht, van onder meer het Stichting Niemeijer Fonds, de Dommering Foundation, het AFK en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Tijdens Art Rotterdam is het werk van Minne Kersten te zien de booth van Annet Gelink Gallery als onderdeel van de videosectie Projections en in de Prospects tentoonstelling van het Mondriaan Fonds. Voor de 10e keer op rij presenteert het Mondriaan Fonds hier het werk zien van 88 startende kunstenaars. Alle kunstenaars ontvingen in 2020 een financiële bijdrage van het Mondriaan Fonds om een start te maken met hun carrière.

Mondriaan Fonds Prospects

Art Rotterdam mailing list

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws